Freitag, 9. August 2013

Aktivitéit Maison Relais Rouspert
Den MCPC huet den 1ten, 7ten an 8ten August mat der Maison Relais vu Rouspert eng Pétanque - Aktivitéit fir hir Kanner organiséiert. Ee grousse Merci un d'Steenemer Bulls déi eis hir Terrains zur Verfügung gestallt hunn !

Keine Kommentare: