Dienstag, 11. März 2014

Borregbrennen 2014

E Sonndeg hate mer nes d'Borregbrennen organiséiert - dës Joer mol an engem méi "massiven" Design !
Grousse Merci un all déi matgehollef hunn an/oder laanscht komm sinn fir eis ze ënnerstetzen ! :)))